De advocatuur is een vak apart. Binnen nauw omlijnde vakgebieden en met een eigen jargon proberen advocaten op basis van dezelfde wetten en rechtspraak tot het best mogelijke juridisch advies te komen. Maar mensen zijn helemaal niet op zoek naar juridisch advies. Mensen zijn op zoek naar de oplossing voor een probleem. En als de juridische wetenschap daar een rol in kan spelen, prima.

En dat is exact wat LWYRS onderscheidt van alle andere advocatenkantoren; we beginnen niet bij het wetboek maar bij de oplossing. En daar komt meer bij kijken dan alleen juridische kennis en kennis van de rechtspraak. Inlevingsvermogen, creativiteit en communicatie zijn key. Aspecten waar de doorsnee advocaat nou niet bepaald in uitblinkt. De mensen bij LWYRS echter wel. Daarop selecteren we onze mensen, daarop baseren we onze strategieën en daarin trainen we onszelf en onze opdrachtgevers.

Open mind

Een ‘open mind’ om oplossingsgericht te werken gekoppeld aan daadkracht om zaken voor onze cliënten succesvol af te ronden, dát is we waar we voor staan. Wij leveren toegevoegde waarde aan onze cliënten zonder nodeloos ingewikkeld te doen. Kennis van de toepasselijke regelgeving en rechtspraak over fusies, ontslag, reorganisaties en medezeggenschap is daarbij vanzelfsprekend, maar kennis van de branche en bedrijfsvoering en de mogelijke (politieke) spanningsvelden is daarbij onmisbaar. Onze aanpak is erop gericht een probleem waar mogelijk te voorkomen. Kan dat niet (meer) dan is onze inzet erop gericht het probleem snel en zakelijk op te lossen. Soms betekent dit dat een schikking wordt geadviseerd, soms dat een procedure onvermijdelijk is. Want gewone advocatenkantoren zijn er al genoeg.

LWYRS. BECAUSE OPEN MINDS CLOSE CASES.