Petra Willems

Na haar studie Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Brabant te hebben afgerond, is Petra Willems in 1995 direct in de advocatuur gestart. Aanvankelijk was zij actief op het gebied van het ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Zij adviseerde vooral cliƫnten op het gebied van contractenrecht, arbeidsrechtelijke vraagstukken, sociale plannen en reorganisaties, met daarbij een accent op het voeren van (ontbindings)procedures.

Met de toenemende ervaring is het accent verlegd naar de advisering van grote(re), tevens internationale ondernemingen op het gebied van medezeggenschap (ondernemingsraad en vakorganisaties) en (hoger) management (leden raad van bestuur, statutair bestuurders). Speciale aandacht daarbij wordt gegeven aan collectief arbeidsrecht, arbeidsrecht in fusies en overnames (overgang van ondernemingen), individueel arbeidsrecht (arbeidsovereenkomsten, opdrachtovereenkomsten, afvloeiingsregelingen), flexibele arbeidscontracten, (collectief) ontslagrecht en reorganisaties.

Petra is naast haar werkzaamheden als advocaat, actief als docent voor OSR te Utrecht, Arnhems Meisje Opleidingen te Arnhem, Ketelbinkie te Rotterdam en Kees de Jongen Opleidingen te Amsterdam. Daarnaast publiceert zij regelmatig in toonaangevende arbeidsrechtelijke tijdschriften. Petra heeft zowel de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA) als de Grotius Arbeidsrecht cum laude afgesloten. Zij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) alsmede van de Vereniging van Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHA).

Petra Willems heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: arbeidsrecht.

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 willems@lwyrs.nl
 +31 (0)70 40 666 92
 +31 (0)6 1832 4878

Publicaties

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611 BW : een overzicht van de stand van zaken
Auteur(s) P.W.H.M. Willems en K. Teuben
Uitgegeven Arbeidsrecht 2011, nr. 6-7, p. 7-10

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611 BW : een overzicht van de stand van zaken (deel 2)
Auteur(s) P.W.H.M. Willems en K. Teuben
Uitgegeven Arbeidsrecht 2011, nr. 8/9, p. 28-31

Verbeterde kantonrechterformule maakt wetswijziging onnodig
Auteur(s) P.W.H.M. Willems
Uitgegeven Advocatenblad 2010, nr. 13, p. 470-473

Termijnen in het arbeidsrecht : een overzicht
Auteur(s) P.W.H.M. Willems
Uitgegeven Arbeidsrecht 2010, nr. 4, p. 12-17

Herziening kantonrechterformule is beste route
Auteur(s) P.W.H.M. Willems
Uitgegeven FD 11 februari 2010, p. 9

De positie van 65-plussers in het arbeidsrecht
Auteur(s) P.W.H.M. Willems en A. Barendregt
Uitgegeven Arbeidsrecht 2009, nr. 10, p. 18-22

XYZ is de helft van (oud) ABC : een nieuwe hofformule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslag?
Auteur(s) P.W.H.M. Willems
Uitgegeven TAP 2009, nr. 6, p. 224-228

De verhouding tussen Ragetlie-regel versus de ketenregeling
Auteur(s) P.W.H.M. Willems
Uitgegeven Arbeidsrecht 2009, nr. 6/7, p. 32-37