Workshops

Dossieropbouw in arbeidszaken: 101 valkuilen (en tips om ze te vermijden!)

De meest gemaakte fout van werkgevers bij ontslag wegens disfunctioneren is het gebrek aan dossieropbouw. Dit komt de werkgever niet zelden duur te staan: indien de werkgever het disfunctioneren niet met schriftelijke stukken aannemelijk kan maken, kan dit tot gevolg hebben dat een ontslagaanvraag bij de kantonrechter of UWV WERKbedrijf wordt afgewezen of dat de werkgever door de kantonrechter de rekening gepresenteerd krijgt door een hoge(re) ontslagvergoeding of afwijzing van de gevraagde ontbinding.

Tijdens deze workshop zal nader worden ingegaan op het belang van een goede dossieropbouw, wat te doen indien een dossier ontbreekt, zullen tips en valkuilen worden besproken én mogelijkheden om de valkuilen te ontwijken. Na afloop zult u niet alleen in staat zijn een dossier op waarde te schatten en een risico-inschatting te maken van de inhoudelijke ontslagroute, ook zult u vertrekscenario’s kunnen budgetteren en plannen.

Tenslotte zult u intern kunnen adviseren over de opbouw van een gedegen dossier, waarmee ofwel tot een verbetering in het functioneren van de werknemer zal worden gekomen dan wel succesvol een beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan worden nagestreefd. Vanzelfsprekend zal tijdens de workshop recente jurisprudentie worden besproken. Deze workshop wordt meerdere keren per jaar gegeven, desgewenst in-house. Voor meer informatie over data en/of mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Petra Willems.

Werkgeversaansprakelijkheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje: een val van een trap, een slippartij op de fiets van de ene werklocatie naar de andere, een loszittend stukje tapijt, een te scherp mes bij het verzorgen van de kantoorlunch, een uit de hand gelopen stoeipartij tussen collega's onderling, het kan allemaal voorkomen op de werkvloer. Wanneer bent u als werkgever nu wel en niet aansprakelijk voor dit soort ongevallen? En wat wordt van u verwacht om ongelukken te voorkomen? Aan de hand van een integrale behandeling van de recente ontwikkelingen bent u in één middag weer volledig up-to-date op het gebied van de werkgeversaansprakelijkheid. Centraal staan de inhoud en actualiteiten rondom de zorgverplichting en de aansprakelijkheid van de werkgever (7:658 BW), goed werkgeverschap (7:611 BW) en de bewijsproblematiek in geschillen rondom de werkgeversaansprakelijkheid. De docenten Petra Willems en mr. Jaap Sap (senior-rechter te Utrecht) benaderen de onderwerpen mede vanuit hun eigen professie. Deze workshop wordt meerdere keren per jaar gegeven, desgewenst op maat en/of in-house. Voor meer informatie over data en/of mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Petra Willems.

Actualiteiten arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is voortdurend aan verandering onderhevig. De inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is daarvan een actueel voorbeeld. Op gespecialiseerd niveau vindt een uitgebreide verdieping plaats op de meest actuele ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak op het terrein van het ontslagrecht/arbeidsrecht en natuurlijk de Wet Werk en Zekerheid die per 1 januari 2015 in werking treedt. De actuele rechtspraak wordt afgewisseld met handige praktijktips en kritische reflecties op rechtspraak en literatuur. Kortom, een aanrader! Deze workshop wordt in het voorjaar en najaar verzorgd, desgewenst op maat en/of in-house. Voor meer informatie over data en/of mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Margareth van Dommelen of Petra Willems.